خوشبو کننده هوا رایحه اقیانوس، مخصوص سالن ها

۴۸,۰۰۰ تومان

اقیانوس با بوهای مرکباتی نظیر لیمو شروع می شود و طراوت و تازگی را در لحظات اولیه استفاده از آن با تمام وجود حس خواهید کرد