خوشبو کننده کفش مخصوص آقایان و خنثی کننده بوی نامطبوع پا

۳۰,۰۰۰ تومان

اسپری خوشبو کننده کفش عطرینه برای اولین بار بدون بروز هیچ عارضه جانبی برای افراد، در آن واحد اقدام به ضدعفونی نمودن کفش، خنثی کردن بوهای نامطبوع و خوشبو سازی آن می نماید.