خوشبو کننده ماشین عطرینه، رایحه هندوانه

۳۰,۰۰۰ تومان

بوی خوب میتواند در مواردی مانند تشخیص زود هنگامترِ خطر، افزایش تمرکز حین رانندگی و کاهش احساس خواب آلودگی، به راننده کمک شایانی نماید.