خوشبو کننده دارچین ، خوشبو کننده گیاهی عطرینه

۸۰,۰۰۰ تومان

به گفته محققان استشمام خوشبو کننده دارچین برای ایجاد آرامش اعصاب و جلوگیری از به خواب رفتن رانندگانی که به مدت طولانی می رانند موثر است و به افزایش تمرکز کمک کرده و از وقایع و حوادث رانندگی می کاهد و اسانس آن ضدعفونی کننده ملایمی است.