معرفی رایحه درمانی (آروماتراپی):

رایحه درمانی، دانش کاربرد عصاره های معطر گیاهی به شیوه ای صحیح، به منظور تغییر ذهن، خلق و خوی و افزایش درجه سلامت روانی و جسمانی افراد است. استفاده از این مواد به صورت هایی مانند ماساژ، حمام و استنشاق می تواند در دستیابی به احساس شادابی و سرزندگی کمک شایانی بنماید.

اما آروماتراپی دقیقا چگونه عمل می کند؟

بررسی ‌هایی که روی اثر رایحه ‌درمانی، در درمان بیماری‌ ها انجام گرفته، نشان می‌دهد تقابل میان بدن و روغن ‌های گیاهی معطر این نقش درمانی را ایفا می‌کند؛ در واقع رایحه درمانی به بدن کمک می‌کند راهی طبیعی برای درمان خود بیابد و ایمنی بدن را از این طریق تقویت می‌نماید.

زمانی که عصاره های گیاهی تنفس می شوند مولکول های آن به سهولت جذب جریان خون در شش ها می شوند. این شیوه، موثرترین و کوتاه مدت ترین روش جذب برای بدن می باشد. علاوه بر این، مولکول های معطر مستقیما سیگنال هایی به قسمتی از مغز به نام سیستم لیمبیک می فرستند. لیمبیک مجموعه ای از یک ساختار پیچیده است که در هر دو نیمکره، و در ماده خاکستری میانی (تالاموس) واقع شده است.

این سیستم کنترل کننده ی احساسات، رفتار ها، خاطرات و انگیختگی جنسی است که به عنوان مرکز خوشی نیز از آن یاد می شود. روایح عصاره های گیاهان با تاثیر بر این سیستم، آرامش، کاهش استرس و احساس سرزندگی و شادابی را به انسان هدیه می کند.